வியாழன், 14 ஜூன், 2012

மஞ்சு அக்காவின் பிறந்த நாளுக்காய்..! - 1

  மஞ்சு அக்காவின் பிறந்த நாளுக்காய்..! - தொடர்ச்சி

 

 

 வலியீந்த வாழ்வோ வசமாகு முந்தன்
கிலியிலா செய்கை கண்டே - வலியீயும்
மாதவர்நெஞ் சோந்தமர துடியுங்கொள் ளன்பால்
மாதவஞ்செய் தேமகவாக வேண்டியே
செந்தூரான் தளொற்றி செருகிறேன் கண்மணி!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...