சனி, 17 மார்ச், 2012

தோழியின் பிறந்த நாளுக்காய் - 13


13)
எண்வகை பாவணையும் எழிலோடு கொண்டு
ஏழிலிர ண்டுலோக த்திலே புகழோடுபரவி
ஐம்புலன்களும் அழகழகாய் உன்னோட மைய
ஒருமை தனப்பட்ட மனம் கொண்டே
ஓராயிரமாண்டு ஒளிமயமாய் வாழ் வீரே
ஔவையின் மந்திரத்தோடே மண்ணில்..!!

கருத்துகளை முக நூலின் முகவரி வழியாகவும் பகிரலாம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...