சனி, 17 மார்ச், 2012

ராஜா ஐயாவின் 80,000க்காக‌

1)

கொட்டு கொட்டு கொட்டென மென்முரசே
நட்டுச் செல்லும் நாயகனின் சாதனையையே
எட்டுப் பத்தாயிர மேதாண்டி யழகுப்பதி
விட்டுச் செல்லும் இமயமே நீ வாழியவே

2)

பண்போடே பாசவலையும் பகட்டிலா நகையும்
உள்ளன்போ டேயுன்னில மைந்த மெய்கண்டே
என்னையுமே யானும் ஏழுமுறை கேட்டதுண்டு
எப்படி யிப்படி இருக்கின்றார் களென்று

3)

அன்பகலாத மன்றபாசமும் அழுக்கிலா உறவும்
இன்றுவ‌ரை நான்க‌ண்ட‌ இனிமைத‌ரு ப‌திவுக‌ளும்
ந‌ன்றாய் தொடரீர் நாய‌கரே! ஐயா
என்னாளும் மலர இருகை கொண்டேந்தியே!!
4)

நாடோடும் வேகத்தில் நல்வளரும் இணையமே
நினக்கே போட்டியிட நிலவுலகில் உண்டொருவர்
அன்னைத் தமிழோடு அழகுறக் கொஞ்சியாடும்
இன்பத்தமிழனாம் எங்கள் ஐயா வாழியவே

கருத்துகளை முக நூலின் முகவரி வழியாகவும் பகிரலாம்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...