சனி, 17 மார்ச், 2012

மஞ்சு அக்காவிற்காக‌!!

தன்னம்பிக் கைதந்தோருயி ரைகாத்திருத்தி
நன்னம்பிக் கைகொளச் செய்தீரே நின்
சிந்தையிலூறி யசிறப்புற செய்கை கண்டிங்கு
நிந்தையா யுமகிழ்வர் நித்தி னமுமே!
எந்தன் தமக்கையென தன்கை கொடுத்தே
மென்னாளும்பொன் னாளாய் வாழ்த்திடவே
வழிநெடுக மலரிறைத் திடுவேனே மகிழ்வோடே!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...