சனி, 17 மார்ச், 2012

பரஞ்சோதியாருக்காய்..!!

வள்ளி மணாளனாம் வடிவேலன் பார்வைபட்டு
அள்ளி யீந்தருளும் அணிசேர் செல்வவளமும்
வெள்ளிப் பனித்தலைய ரோடு விரும்பியே
பரவையுறங் குமரங்கநா தனுநன்னருள் புரியவே..!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...