சனி, 17 மார்ச், 2012

மன்றத்தாயின் மடியில்...

அன்பழனகே முருகனே அருந்தமிழ்த் தலைவனே
நின்னருள் வேண்டியே நித்தமும் பிராத்தித்தே
கிறுக்கியமென் வரிகளோடே கீழ்படிந்து வேண்டிட்டே
மென்னோடு வருவாய் எழில்மிகு செந்தூரானே!!!

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...